Techninės apžiūros stotys

Nurodykite savo transporto priemonės tipą ir rinkitės iš pasiūlyto stočių sąrašo
INFORMACIJA

Privalomoji techninė apžiūra

Nustatyta, kad techninė būklė automobilio, kuris buvo tinkamai paruoštas ir perėjo techninę apžiūrą, per 6 mėnesius lieka nepakitusi. Vėliau, jei automobilis tinkamai neprižiūrimas, ji pradeda intensyviai prastėti ir po 10-12 eksploatacijos mėnesių važinėti juo tampa 1,5 karto pavojingiau nei per pirmus 6 mėnesius po techninės apžiūros. Jeigu automobilis intensyviai eksploatuojamas ir tinkamai neprižiūrimas, jo techninė būklė saugaus eismo ir aplinkosaugos atžvilgiu tampa kritiška po 22-24 mėnesių.

Taigi, kas pusę metų reikia tikrinti senesnių intensyviai eksploatuojamų automobilių saugumą ir pašalinti nustatytus trūkumus.

Techninė ekspertizė ir atitikties įvertinimas

Techninės ekspertizės metu įvertinama, ar transporto priemonė atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus bei individualaus patvirtinimo reikalavimus, nustatomi techniniai transporto priemonės duomenys. Techninė ekspertizė būtina registruojant, perregistruojant perdirbtą ar vienetinės gamybos kelių transporto priemonę, taip pat pateikiant ją privalomajai techninei apžiūrai.

Panevėžio TAC specialistai konsultuoja kelių transporto priemonių perdirbimo ir eksploatacijos klausimais.

Scroll to Top