1 Bendrosios nuostatos
1.1  Ši privatumo politika nustato, kokius duomenis tvarkome interneto svetainėje www.paneveziotac.lt (toliau – svetainė), kodėl juos renkame ir kaip juos naudojame toliau, kokios Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės dėl šių duomenų tvarkymo.
1.2  Svetainė priklauso UAB „PANEVĖŽIO TECHNINĖS APŽIŪROS CENTRAS“, juridinio asmens kodas 147850615, adresas Pramonės g. 12, LT-35291 Panevėžys (toliau – Bendrovė).

2 Kokią informaciją mes renkame?
2.1  Interneto svetainės priemonėmis Bendrovė renka tokius asmens duomenis:
2.1.1  informaciją, kurią Jūs pateikiate svetainės „E-Paslaugos“ skiltyje registracijai į apžiūrą, techninę ekspertizę ar atšaukiant registraciją, techninės apžiūros galiojimo ir istorijos paieškai, užsakant skaitmeninį leidimą nuvykti į apžiūrą, teikiant prašymą priminti apie transporto priemonės techninės apžiūros galiojimo pabaigą. Apie tai, kokie turi būti pateikti duomenys, kad būtų galima suteikti Jūsų užsakytas paslaugas, daugiau skaitykite E-Paslaugų aprašyme;
2.1.2  pateikdami savo kontaktinius duomenis, kad su jumis susisiektume;
2.1.3   informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus ir naudojimąsi šia svetaine, įskaitant Jūsų IP adresą, prisijungimo prie svetainės laiką ir datą;
2.1.4  slapukų priemonėmis renkami duomenys. Daugiau informacijos rasite Slapukų politikoje;
2.1.5  bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, naudodamiesi mūsų svetaine, teikiamomis paslaugomis ar su mumis bendraudami.

3 Jūsų asmens duomenų naudojimas
3.1  Svetainės priemonėmis renkami asmens duomenys yra naudojami išskirtinai tik šiais tikslais:
3.1.1  tam, kad suteiktume Jums galimybę naudotis mūsų svetaine ir teikiamomis elektroninėmis paslaugomis;
3.1.2  tam, kad ištirtume su svetainės naudojimu susijusius incidentus.

4 Asmens duomenų saugojimo terminas
4.1  Jūsų asmens duomenys elektroninių paslaugų suteikimo tikslais bus saugomi, kol būsite registruotas elektroninių paslaugų vartotojas ir 10 metų nuo paskutinės paslaugos suteikimo.
4.2  Slapukais surinktų duomenų saugojimo laikotarpiai numatyti Slapukų politikoje.

5 Duomenų atskleidimas
5.1  Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams ar pagalbiniams duomenų tvarkytojams (subrangovams), jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.
5.2  Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:
5.2.1  jei mes turime padaryti tai pagal teisės aktus;
5.2.2  siekiant apginti savo teises ar interesus.
5.3  Mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus šioje politikoje numatytus atvejus.

6 Jūsų asmens duomenų saugumas
6.1  Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, atsižvelgiant į kylančią riziką.

7 Jūsų sutikimai ir teisės
7.1  Naudodamasis mūsų svetainėje teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia politika ir su ja sutinkate bei kartu suteikiate mums teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje politikoje numatytais tikslais visus čia nurodytus asmens duomenis.
7.2  Jūs galite pateikti mums rašytinį prašymą (paštu, elektroniniu paštu ar pateikiant mūsų buveinėje) suteikti Jums informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami. Į tokius prašymus mes atsakome teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.
7.3  Jūsų prašymu, tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu. Informacijos apie tai, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kokiems duomenų gavėjams buvo pateikti per paskutinius vienerius metus, pateikimas yra nemokamas vieną kartą per kalendorinius metus.
7.4  Jeigu, gavus prašymą, mums kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.
7.5  Jūs taip pat turite teisę, pateikę mums rašytinį prašymą (paštu, elektroniniu paštu ar pateikiant mūsų buveinėje), reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios politikos sąlygų.
7.6  Konkrečiu Jūsų rašytiniu prašymu, visa Jūsų asmeninė informacija gali būti pašalinta.

8 Trečiųjų šalių interneto svetainės
8.1  Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitas trečiųjų šalių svetaines. Mes nesame atsakingi už privatumo politiką ir jos įgyvendinimą trečiųjų šalių tinklapiuose.

9 Atsakomybė
9.1  Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų apie duomenų pasikeitimą.

10 Privatumo politikos pakeitimai
10.1  Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų svetainėje. Jei bus padaryti esminiai politikos pakeitimai, apie tai bus pranešame svetainėje ir jums prisijungus su savo paskyra prie elektroninių paslaugų srities. Nepaisant to, Jums reikėtų kartais patikrinti šį puslapį ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali politikos versija.

11 Kontaktinė informacija
11.1  Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais kontaktais:
UAB „PANEVĖŽIO TECHNINĖS APŽIŪROS CENTRAS“,
Pramonės g. 12, LT-35100 Panevėžys
Telefonas (8 45) 46 66 61
El. paštas panevezys@vta.lt
Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas: 2019-02-22

Rasite techninės apžiūros stotį arčiausiai Jūsų

Scroll to Top