Apie techninę ekspertizę

Transporto priemonių techninę ekspertizė

Techninė ekspertizė – tai ekspertizių įmonėje atliekama procedūra, kurios metu:
• įvertinama, ar transporto priemonė atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
• nustatomi techniniai transporto priemonės duomenys, kurie yra reikalingi registracijos liudijimo užpildymui;
• įvertinama, ar transporto priemonė atitinka individualaus patvirtinimo reikalavimus.

Techninė ekspertizė būtina registruojant, perregistruojant perdirbtą ar vienetinės gamybos kelių transporto priemonę, taip pat pateikiant ją privalomajai techninei apžiūrai.

Kada reikia atlikti transporto priemonių techninę ekpertizę?

• perdirbote savo transporto priemonę (pvz., pakeitėte variklį į kitokių parametrų, pakeitėte transporto priemonės kategoriją ir klasę (iš N1 į M1), išmontavote dujinę įrangą ir t.t.);

• ketinate Lietuvos Respublikoje įregistruoti naudotą transporto priemonę iš ne Europos Sąjungos (ES) ar Europos ekonominės bendrijos (EEB) šalių;

• suremontavote transporto priemonę po eismo įvykio, kai dėl jos sugadinimo buvo panaikinta privalomoji transporto priemonės techninė apžiūra;

• reikia nustatyti arba patikslinti transporto priemonės techninius duomenis (parengtos eksploatuoti transporto priemonės masę, didžiausią leidžiamąją transporto priemonės masę, transporto priemonės kodą ir pan.);

• ketinate registruoti naują transporto priemonę, kuri neturi tipo patvirtinimo ir reikia atlikti individualų patvirtinimą;

• ketinate pasigaminti arba pasigaminote transporto priemonę (pvz. lengvojo automobilio priekabą) patys;

• ketinate Lietuvos Respublikoje įregistruoti galingąjį keturratį.

Panevėžio TAC atliekamos ekspertines paslaugas

• Naudotų TP (iš ne ES šalių) atitikties įvertinimas (individualus patvirtinimas)

• TP, sugadintų eismo įvykio metu, atkuriamojo remonto atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimas

• Perdirbtos TP atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimas

• TP esamų duomenų taisymas arba trūkstamų nustatymas

• Kitos ekspertinės paslaugos

Susisiekite su Panevėžio TAC ekspertizių skyriumi

Scroll to Top